ulio

ulio
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] ulio
[English Word] dish
[Part of Speech] noun
[Class] 14
[Derived Word] la v
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] ulio
[English Word] platter
[English Plural] platters
[Part of Speech] noun
------------------------------------------------------------

Swahili-english dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • ulio — interj. atiū, tule (vilką uliojant): Ulio ulio ul, vilkeli, ožkų avių neprieteli! LTR(Kp) …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ulionė — ×uliõnė (brus. гyляннe) sf. (2), ūliõnė (2) K.Būg 1. A.Baran linksmybė, pramoga: Vestuvių ūliõnės NdŽ. Jėgu bus gera ūlionė, mes gražiai apseisma Sdk. Kas tę per šokis, kas do uliõnė Ss. ^ Baigėsi mergelei ulionėlės, prasidėjo ašarėlės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • uliojimas — ×uliojimas sm. (1), ūliojimas Š → 2 ulioti: 1. NdŽ. 2. Rtr, NdŽ. 3. NdŽ Tau uliojimo tiek ir tiek šiandiej Aln. ║ Jos vyro nabašninko uliojimas NdŽ. 4. Rtr, KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • uliokas — ×uliõkas, ė (brus. гyлякa) smob. (2) Vlk, Arm, ūliõkas (2) kas mėgsta ulioti, lėbauti: Jo žmona buvo labai didelė ūliõkė, pametė vyrą ir nuej[o] su kitu Mrp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ulionas — uliõnas sm. (2) KŽ; LTR(Nm) žr. ulonas: O tada atjojo trys jauni ulionai KlvD309 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ulioti — 2 ×ulioti, ioja, iojo (brus. гyляць, rus. гyлять) NdŽ, ūlioti NdŽ 1. intr. BS149, A.Baran, FrnW, NdŽ, KŽ, VoK156(Lkm) linksmai leisti laiką, linksmintis, pramogauti: Mes, piemenys, tai uliodavom, šokdavom, dainuodavom, kol reikdavo gint Slm. Kap… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išvaryti — 1 išvaryti K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ; SD1200, SD411, H, H159, R44,49, MŽ59, D.Pošk, N, M, L 1. KŽ, DŽ1, Krs, Kvr, Jdp, Kur, Pnm, Ps, Mšk, Krš, Sd, Žlb priversti išeiti, išbėgti, išskristi (ppr. iš vienos vietos ar patalpos į kitą): Visi žmonės išvãro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pasaulis — 1 pasaulis sm. (1) 1. SD358 visa žemė; Žemės rutulys: Pasaulio tautos nenori karo sp. Vargšas vienas kaip pirštas pasiliko pasaulyje J.Jabl. Auga ir stiprėja socializmo ir demokratijos stovykla visame pasaulyje (sov.) sp. Visame pasaulėj[e] nėr… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prakaulis — 2 prakaũlis, ė adj., smob. (2) Krš, Kbr, Ar, Jrb, Lkč, Dglš, Rdš, prakaulis (1) [K], Kp, Ds, Rmš, Mrj, Mrk, Mlt, Vlk, prãkaulis (1) NdŽ, prakaulỹs, ė̃ (3b) Štk, Brs, Šts; MŽ, Kos133 kas atsikišusių stambių kaulų, liesas: Mūsų berniokas ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • šviesa — šviesà sf. (4) K, Š, DŽ, KŽ; H pršn. tamsa. 1. sing. Sut, K dienos būvis, šviesioji paros dalis: Ryto metą, kaip bus šviesà, važiuosiva į kelegą J. Anksti anksti, kai tik šviesà prasdėjo Pst. Dienos šviesà NdŽ. Jis visą gyvenimą šviesõs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išsiųsti — išsių̃sti, išsiuñčia, ìšsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H158, R, Sut, M, LL295 1. paliepti išeiti, kur nueiti: Išsių̃sti ką iš namų NdŽ. Išsių̃sti ką kelionėn NdŽ. Ìšsiuntė vakare auklelę įnešti iš kamaros pakulų kuodelį Všv. Ìšsiuntė pačią… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”